Lipanové pásmo

19.12.2008 10:15

 

Je to potok který získal rozšířením a hlubším korytem již zřetelnější charakter toku. Spád a proudění se zřetelně zmenšily, takže v létě se voda může ohřát až na 18 °C. Od podzimu do jara obsahuje voda velmi mnoho kyslíku a díky tomu, že dno je v proudu převážně štěrkovité, takže působí jako filtr, je do značné míry tak čistá, že je vidět dno. Z unášeného písku se vytvářejí v poněkud klidnějších úsecích lavice. Hluboké tůně se střídají s mělkými zonami. V zátočinách říčky se na vnějších stranách, sklonech vystavených nárazům proudu, vytvářejí hluboká podemletá místa a na nechráněných vnitřních stranách za ohyby říčky vznikají pásma mělčin. Tady se usazuje bohatá vegetace, která poskytuje potravu bezpočtu malých živočichů a při svém rozpadu na podzim vytváří výživnou vrstvu bahna a tím novou živnou půdu.

Kromě lipana podhorního se zde vyskytuje pstruh potočí, pstruh duhový, siven americký, dále ještě mník jednovousý, střevle, mřenka ,vranka a občas i štika, jelec jesen a jelec tloušť.

Znaky lipanového pásma:

Střídavé a však již nikoli divoké proudění. Čistá voda, která ještě umožňuje dohlédnout na dno. Teplota vody mezi 4 -18°C. Dno převážně štěrkovité až písčité, pokryté jednotlivými většími kameny a pískovými nánosy, uloženými v klidných úsecích. Bohatý rostlinný život a široké spektrum vodních živočichů.