Oheb

19.12.2008 13:10

 

Poloha: Pardubický kraj - Chrudim

Parkování: parkoviště cca 1km za přehradou

Dostupnost: střední, s kočárkem nedoporučujeme

Otevřeno: vstup volný, na vlastní nebezpečí

Datum návštěvy: 16. 8. 2008

 

Historie: Romantická zřícenina gotického hradu Oheb je situována na vrcholku skalnatého výběžku rulového masivu pravého břehu sečské údolní přehrady, nad jejíž hladinu vystupuje 75 m vysoký převis orientovaný na JZ stranu, na němž vévodí dominanta srážní věže. Nepravidelný půdorys hradu, o němž je zmínka již roku 1405, byl dán nerovnostmi terénu. Ve směru snadného přístupu, tj. z východu, odděloval hrad od okolí široký příkop a val. Dosud se nad ním zachovala část věže s valeně sklenutou bránou, která byla vstupem do hradu. Uvnitř hradeb, jejichž vedení je už těžko rozpoznatelné, byla pravděpodobně jediná, snad věžovitá, obytná budova. 
Nejvíce úprav se na hradě událo v době, kdy byl majetkem rodu Trčků z Lípy. Jeho pevnostní charakter byl posílen výstavbou druhého hradebního okruhu, nově zřízené bašty zesílily ochranu brány i hradeb. Postavily se budovy pro hospodářské příslušenství hradu. Jejich nepatrné zbytky však nedovolují přesnější rekonstrukci. 
Opevňovací práce byly zastaveny poté, kdy v roce 1478 uzavřel český král Vladislav II. mír s

panovníkem Matyášem. A v roce 1490 už byl hrad opuštěn. Po roce 1628 o něm mizí veškeré zmínky. 
V třicátých a čtyřicátých letech 19. století se Vincenc Karel Auerspek snažil dobovými úpravami objekt zpřístupnit. Okolí hradu, zarůstající dnes lesem, změnila až výstavba Sečské přehrady ve třicátých letech 20. století

 

Fotografie:

 

 

 

          

 

          

 

Diskusní téma: Oheb

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek