Parmové pásmo

19.12.2008 10:10

Parmovým pásmem začíná výskyt kaprovitých ryb. Z říčky  se stala řeka, která plyne ve svém zřetelně vymezeném koryttu se dnem silně kolísajícím mezi hlubokými a mělkými úseky stejnoměrně, ale s relativně silným prouděním, na pokraji vrchoviny, údolími nebo rovinou.Tvoří se ještě jednotlivé víry u překážek a výtoně na nárazových svazích v zátočinách. Divoké peřeje a kaskády jsou však již vzácnější. Štěrkopískovité dno je stále v pohybu a na příhodných místechse tvoří pískové lavice, které mohou ležet dokonce na příč toku. Také okolí naznačuje, že řeka zanechala pohoří za sebou, břehy jsou lemovány loukami, pastvinami a lesy. V blízkosti břehů a v zátokách se tvoří usazením bohaté vegetace široké zony bahna. Vyskytují se tu nánosy pro rákos a sítinu, popřípadě lekníny a ostatní rostliny s plovoucími listy, zatím co v proudu vlají vodní mor a říční rdest. Obsah kyslíku ve vodě silně kolísá. Při nízkých teplotách a na úsecích se silným pohybem hladiny je vysoký, v oblastech sídlišť s příslušně velkým přívodem škodlivyn je značně menší. Letní teplota vody stoupá až k 20°C.

Kromě parmy zde nalezneme bolena,tlouště,ostroretku,štiku,okouna,mníka ale už i kapra  spolu s bílou rybou.

Znaky parmového pásma:

Zřetelně vymezené řečiště se střídavou hloubkou a mělkými úseky. Stejnoměrný mírnější spád probíhající podél vysočiny. Silnější proudění při kolísajícím, celkově ale vysokém obsahu kyslíku. Dno štěrkovitéaž písčité.Čirost vody omezena vlivem většího množství kalu, na mnoha úsecích není již dno viditelné.