Cejn velký

29.12.2008 16:31

       

 

Je velmi rozšířený, obývá rozsáhlejší ,hlubší a klidné dolní úseky mírně tekoucích vod,odstavená ramena,tůně,důlní

propadliny a zatopená štěrkopískoviště s měkým dnem.Žije ve všech mimopstruhových údolních nádržích.Zdržuje se

nejraději v hlubokýchúsecích,v zátočinách,nad jezy, v prohlubních a jámách ve dně, vždy dále od břehu.V zarostlých

vodách v okolí pásma vodních porostů.Přes den jen v hloubce,navečer na mělčinách a u hladiny.V údolních nádržích

v místech na rozhraní,kde se břech rychle svažuje k řečišti a kde hloubka 2-5 m je nedaleko od břehu.

Žije společensky v houfech,během dne přetahuje za potravou.Vyhýbá se místům s kamenitým dnem.

 

Kdy na ně:

Od června do konce září,zabere i v teplém podzimu, v některých úsecích pod údolními nádržemi i v mírné zimě. 

Za horkých letních dnů nebere.Vhodnou dobou jsou i nejčasnější ranní a nejpozdnější večerní hodiny,je li nižší

čistá voda za ustáleného pěkného,dusnějšího a bezvětrného počasí.Za pošmourného, ale teplého a větrného

dne berou i přes den, hlavně v zátokách a místech chráněných před větrem.

 

Náčiní: 

Jemný,dlouhý prut s citlivou špičkou (feeder),vlasec 0,10 až 0,22 mm, háček velikost č. 5-12,citlivý splávek

s delší anténkou nebo splávek klouzavý, přesně vyvážená udice dělenou zátěží.

 

Jak na ně:

Na plavanou se splávkem s nástrahou po dně.Na položenou se splávkem pevným nebo závěsným nebo bez 

splávku na jemnou špičku (feeder).

 

Nástrahy: 

Živočišné i rostlinné, patentky,bílí masní a mouční červi,hnojní červi,těsto,těstoviny,brambory,rýže,kukuřice

,hrách,kroupy a bílé pečivo.

 

Ostatní:

Cejn je plachý a opatrný.Úspěch je podmíněn přiměřeným vnaděním den před lovem, pak krátce před lovem

a mírným vnaděním během lovu.U správné seřízené udice se splávek při zabrání nepotápí, ale z kolmé polohy

se položí do polohy vodorovné,nebo se zabrání projeví povolením vlasce ( klesnutí čihátka nebo povolení nap-

nutí špičky prutu).Záběry jsou opatrné a jemné což vyžaduje plné soustředění.Přestanou li cejni náhle brát,

rychle se přemístíme o kus dál tam kde by hejno mohlo být.Na lov cejna se můžeme velmi dobře specializovat.