Mník jednovousý

29.12.2008 16:11

     

 

 

 

Mník je ryba rozšířena po celém území, ale jen v ojedinělých lokalitách. Především ve středních a dolních úsecích pstruhových vod, kterým dává přednost. V mimopstruhových vodách mník vyhledává úseky s dobře prokysličenou, čistou a v létě s chladnější vodou. S mníkem se setkáváme v místech, kde jsou podemleté břehy, podemleté kamenné tarasy, pod jezy, v pobřežních záhozech z lomového kamene, všude s tvrdým písčitým nebo kamenitým dnem. Mník nesnáší ani krátkodobé přehřátí vody. Potravu mník vyhledává ponejvíce kolem břehu, jen nedaleko od svého úkrytu. Mník je rozšířen i v údolních nádržích, kde ho hledáme v koncovém vzdutí nádrže dále od břehu na starém řečišti.

Kdy na ně:

V létě navečer a pozdě večer při zatažené obloze a stoupající vodě, přes den silně přikalené vodě, v zimě přes celý den při pošmourném počasí, mírné sněžení působí příznivě. Sezóna lovu mníků začíná s příchodem prvních mrazů a končí koncem ledna nebo začátkem února, bere dobře až do dubna.

Náčiní:

Náčiní jako u úhoře. SIlnější a delší prut, vlasec o tloušťce 0,30-0,40, háček 1-3/0, zátěž těžší.

Jak na ně:

Na položenou se splávkem s nástrahou na dně. Nahazujeme do blízkosti tušených úkrytů, udici držíme v ruce a častěji přehazujeme, abychom se přesvědčili, že nevázneme, a abychom nástrahu dostávali do blízkosti úkrytu. Na údolních nádržích na položenou bez splávku, udici po určité době přehazujeme, stává se, že záběr mníka nezpozorujeme, protože chycený mník stojí na místě, a tak zbytečně čekáme na zabrání.

Nástrahy:

Živá i mrtvá rybka (nejlépe vranka) nebo jejich části, žížaly, drůbeží střívka.

Ostatní:

Mník je noční dravec, běžně dorůstá hmotnosti 0,5-1 kg. Mník bývá jen příležitostným úlovkem. Specializace je možná jen tam, kde je výskyt mníka hojnější.Po zaseknutí se mník snaží dostat do úkrytu, proto mníka nesmíme unavovat, ale musíme se snažit dostat ho ode dna a co nejrychleji z vody ven.