Pstruh duhový

29.12.2008 15:59

 

                                   

   

 

 

 

 

Nároky pstruha duhového na prostředí jsou velmi podobné nárokům pstruha potočního. Drží se v dolních úsecích pstruhových vod, místy v pásmu lipana, které v zimě nezamrzají a kde teplota vody neklesá pod 2-3 stupně Celsia. Dobré životní podmínky pstruh duhový nalézá v řadě údolních nádrží a v druhotných pstruhových pásmech pod nádržemi. Třebaže není tak náročný na úkryty, vyhledává úseky s členitými břehy a členitým dnem. Jeho rozšíření je omezené.

Ostatní:

Doba a způsoby lovu, nástrahy a používáné náčiní jsou stejné jako při lovu pstruha potočního. Na mušku bere ještě v pozdním podzimu po silnějším ochlazení. Poněvadž pstruh duhový dorůstá vyšších hmotností, používáme na vodách, kde se takové těžké kusy vyskytují, těžší a silnější náčiní. Je velmi žravý, dravý a také bojovný. Koncem minulého století byl pstruh duhový dovezen ze Severní Ameriky. V tekoucích vodách zdomácněl jen v některých vodách, zato k jeho velkému rozšíření došlo v chovu na pstruhových farmách a jako vedlejší ryby ve vhodných kaprových rybnících. Z hlediska sportovního je ceněn především pro svou bojovnost při vylovování.