V druhé polovině minulého století významný český přírodovědec a ichtiolog A. Frič rozdělil vodní toky na čtyři pásma, charakteristická výskytem určitého druhu ryb.Pramenné části toku ve vyšších polohách označil jako pstruhová pásma., níže položená, s klidnějším tokem jako lipanová, dále pak mezi podhůřím a nížinou určil jako pásma parmová a posléze nejníže tekoucí řeky jako cejnová.

Rybí pásma

Pstruhové pásmo

19.12.2008 10:29
  Tímto  pásmem nazýváme horní toky potoků. Na počátku každé tekoucí vody je pramen se svou chladnou, čirou ,rychle proudící vodou, bohatou na kyslík. Voda je poměrně  chudá na živiny.Rybí potrava se skládá z živočichů žijících ve vodě a z padajícího hmyzu. Protože horní toky...

Lipanové pásmo

19.12.2008 10:15
  Je to potok který získal rozšířením a hlubším korytem již zřetelnější charakter toku. Spád a proudění se zřetelně zmenšily, takže v létě se voda může ohřát až na 18 °C. Od podzimu do jara obsahuje voda velmi mnoho kyslíku a díky tomu, že dno je v proudu převážně štěrkovité, takže působí jako...

Parmové pásmo

19.12.2008 10:10
Parmovým pásmem začíná výskyt kaprovitých ryb. Z říčky  se stala řeka, která plyne ve svém zřetelně vymezeném koryttu se dnem silně kolísajícím mezi hlubokými a mělkými úseky stejnoměrně, ale s relativně silným prouděním, na pokraji vrchoviny, údolími nebo rovinou.Tvoří se ještě jednotlivé...

Cejnové pásmo

19.12.2008 10:08
Řeka, která se mezitím četnými přítoky zvětšila a tvoří již veletok, dosáhla nyní své největší šíře. Vzdálenost mezi břehy může činit až několik set metrů. Je doprovázena několika bočními toky a starými rameny. Pod hlavním proudem je dno písčité, jinak je bahnité a mezi hladinou a hlubokou zonou...

Aukro.cz